Skip to content

Bagging Machine

Meer kwaliteit
Meer rendement
Meer milieuwinst

De Bagging Machine

Hét alternatief!

Een nieuwe, duurzame en efficiënte manier proberen? Baggen is een flexibele, veelzijdige techniek voor opslag en het verwerken van veevoeders en biomassa. Vele partijen (zoals overheidsorganisaties, water- en natuurbeheer, aannemers en agrarische ondernemers) kunnen gebruikmaken van deze techniek.

De Bagging Machine realiseert het baggen van biomassa (bermmaaisel e.d.) en voer in een slurf. Bij het inslurven van biomassa en veevoeder wordt er ingezet op meer kwaliteit, meer rendement en meer milieuwinst. Tijdens het bagproces is het mogelijk om de ingrediënten toe te voegen om Bokashi te maken. Bokashi is een methode om organisch (rest)materiaal te fermenteren en toe te passen als effectieve bodemverbeteraar.

Veelzijdige techniek
Bruikbaar voor vele partijen

Bokashi

Het doel van Bokashi is om een hoogwaardig bodemverbeteraar te produceren van organisch materiaal. De aangewezen machine hiervoor is de Bagginmachine.

De gewasopbrengsten nemen toe, terwijl bemestingsnormen steeds verder aangescherpt worden. Hierdoor kan in veel situaties de afvoer van mineralen door de oogst van producten niet, of nauwelijks, gecompenseerd worden met bemesting. Daarom is het belangrijk om zo goed mogelijke bemesting toe te passen, die voor de plant en de bodem zo optimaal mogelijk is.

Back To Top