Skip to content

De wereld bodemdag is in het leven geroepen om bewustwording te creëren over het belang van een gezonde bodem voor het functioneren van ecosystemen en voor ons welzijn. Van keuken tot groot akkerbouwbedrijf; samen kunnen we zorgdragen voor een (nog) betere bodem.

Bokashi is een methode die zowel op kleine als grote schaal kan worden toegepast en zorgt voor een:

  • Goede voeding voor het bodemleven.
  • Ontgiftende werking op de bodem.
  • Goed leefmilieu voor micro-organismen.
  • Snellere beschikbaarheid van de opneembare voedingsstoffen voor de plant.

De Effectieve Micro-organismen die in de Bokashi aanwezig zijn, zorgen voor:

  • De productie van allerlei belangrijke bio-actieve stoffen, zoals enzymen, natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines en anti-oxidanten.
  • Een verschuiving naar een opbouwende en ziektewerende bodem.
  • Een grotere microbiële diversiteit en activiteit.

Back To Top