Skip to content

Een duurzaam initiatief

De balen bermmaaisel langs de weg in de zomer en de vele bladeren in de herfst en winter zijn bekende beelden. Meestal liggen de balen enkele dagen langs de weg om opgehaald te worden door een verwerkingsbedrijf die het bermmaaisel verwerkt tot compost.

Dit kan op een makkelijkere, efficiëntere en duurzamere manier, waar ook voor de agrariër kansen liggen. De manier die hier wordt bedoeld is de biomassa inslurven (met Bokashi-ingrediënten). Op deze manier fermenteert de biomassa tot een bruikbare bodemverbeteraar, wat weer bijvoorbeeld gebruikt kan worden op het land van de agrariër of in de bomenperken van de gemeente.

feedtuber

Ingrediënten voor Bokashi

Om bokashi te maken is het hoofdingrediënt biomassa. Biomassa wat zowel als afval als grondstof gezien kan worden is:

Bermgras, maaisel, stro, bladafval, slotenveegsel, ruige mest, etc.

Naast het hoofdingrediënt wordt per ton kleimineralen, zeeschelpenkalk en een mengsel van actieve bacteriën, schimmels en gisten die ontstaan door het fermenteren van bacterie stammen met rietsuikermelasse toegevoegd. Na goed mengen, baggen en afsluiten, is na ongeveer 8 weken de Bokashi klaar om uitgereden te worden, bijvoorbeeld over het land.

Verschil tussen compost en Bokashi

Compost is een veelgebruikte manier om de genoemde biomassa te verwerken, echter steunt compostering minder de cirulaire economie ten opzichte van Bokashi. Hieronder zijn de verschillen tussen compost en bokashi weergegeven.

Compost
 • Mét zuurstof
 • 70 graden Celsius (verbranding)
 • Energieverlies
 • Veel CO2-uitstoot
 • Kans op vorming van percolaat
 • Arbeidsintensief
Bokashi
 • Zonder zuurstof
 • 40 graden Celsius (rijping)
 • Behoud van energie
 • Nihil CO2-uitstoot
 • Geen percolaat
 • Weinig arbeid
Back To Top