Skip to content

Bokashi is het Japanse woord voor goed gefermenteerd organisch materiaal. Dus als organissche stoffen goed gefermenteerd worden, heet het Bokashi. Bij organische stoffen kan gedacht worden aan etensresten zoals schillen of kliekjes, maar ook tuinresten, mest met stro (ook wel ruige dong genoemd) en gemaaid bermafval.

Bokashi kan gebruikt worden als bodemverbeteraar. Het organische materiaal wordt, met behoud van alle energie, teruggegeven aan de bodem.

Het is een kringloopconcept met als doel de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bioactieve voedingsstoffen zoals natuurlijke antibiotica, groeihormonen, vitamines en aminozuren. Bokashi ontstaat met hulp van Effectieve micro-organismen, ontwikkeld door Prof. Dr. Teruo Higo in Japan.

fermenteren voeding bodem

Laagwaardige biomassa komt vrij in de landbouw, tuinbouw en bosbouw en tevens bij het beheer van natuur en wegbermen. Het vind grotendeels zijn toepassing in bijvoorbeeld compost of biogasproductie. Bokashi is daarbij, in tegenstelling tot compost, een anaeroob proces. Dat houdt in dat het een zuurstofarm proces is. Kenmerken voor het anaeroob proces is de lage temperatuur.

In tegenstelling tot compost, dat temperaturen tot 70 graden kan halen, blijft Bokashi onder de 40 graden. Hierdoor wordt energie behouden. Middels onderzoek is aangetoond dat Bokashi in tegenstelling tot composteren nagenoeg geen koolstof in de vorm van CO2 verliest, waardoor Bokashi ook op dat gebied een zeer efficiënt proces is.

Voordelen Bokashi
 • Het biedt een natuurlijke vorm van vertering en is diervriendelijk.
 • Het zorgt voor minder uitdroging en een toename van het water-opneembaar vermogen.
 • Door bemesting van Bokashi is de grond bewerkbaar en heerst er minder kruidendruk.
 • Het kan CO2 vasthouden. Dat betekend dat de CO2 niet de dampkring ingaat.
 • Het zorgt voor een levende bodem en dus een betere voedselopname voor de planten. Waardoor voedsel en planten veel beter groeien.
 • Door Bokashi wordt een restproduct omgezet in een bodemverbeteraar.
 • Het zorgt voor een snellere worteling van planten.
 • Het verbetert de structuur van de bodem. Doordat de gefermenteerde organische stof zich vermengd in de bodem, ontstaat er meer structuur in de grond.
 • Het activeert bodemleven. Doordat het bodemleven geactiveerd wordt, gaan de microben zich vestigen en vermeerderen. Hierdoor kunnen schadelijke bacteriën worden geweerd en ontstaat er een kerngezonde bodem.
 • Het zorgt ervoor dat opneembare voedingsstoffen sneller beschikbaar zijn, waardoor planten sneller gaan groeien.
 • Het is milieuvriendelijker dan compost. Dit omdat bokashi de CO2 vasthoud terwijl compost de CO2 afstoot in de dampkring.
 • Het creëert meer bodemleven dan compost.
Back To Top