Skip to content

De Bagging Machine is een samenwerking tussen 3 loonwerkers: Gebr. Kok uit Bakkeveen, H.A.B.O. Noordeloos B.V. uit Noordeloos en Loonbedrijf J.M. van Vliet BV uit Ter Aar. De samenwerking is ontstaan vanuit hun gezamenlijke passie voor innovatie, welke bijdragen aan een beter resultaat voor mens, dier & milieu.

Aangezien de bedrijven allen ook de agrarische sector bedienen, wordt daarnaast ook specifiek gekeken op welke wijze er een beter resultaat voor de agrariër is te realiseren.

Middels de baggingmachine wordt op een professionele wijze ingezet op het innovatief opslaan van ruwvoeders en biomassa. Een uitgebreid beproefd systeem in het buitenland, aangepast naar Nederlandse maatstaven en wensen op basis van de opgedane ervaringen van de 3 loonwerkers.

Als HVK4bagging delen we de passie voor de innovatie welke in de sector leeft, waarbij het bijdragen aan het rendement van de agrarische sector en de duurzaamheid van de keuzes die hierbij worden gemaakt leidend zijn.

baggingmachine initiatiefnemers
jmvanvliet-robbert-vv
Robbert Jan van Vliet

Loonbedrijf

J.M. van Vliet B.V.

Wij als familiebedrijf zijn altijd op zoek naar nieuwe innovaties op de markt. We hebben een passie voor techniek. Gebr. Kok en de HABO delen deze passie op het gebied van baggen. Heel mooi hoe we elkaar kunnen versterken zowel logistiek gezien, we zitten in andere delen van het land, als op het gebied van kennis en passie. De Baggingmachine is een van onze mooiste en beste innovaties van de afgelopen jaren en daar zijn we trots op.

habo-hessel-vdm
Hessel van der Meer

H.A.B.O.

Als loonbedrijf wat zich richt op de agrarische sector zien wij drie uitdagingen op het boerenerf rondom het inkuilproces namelijk, beschikbare arbeid, kwaliteit van bewaring van het product en de toenemende handhaving op erfafspoeling van perssappen. Vanuit deze punten zijn we op zoek gegaan naar oplossingen en deze gevonden in de baggingmachine. Het mooie van deze innovatie is ook dat deze kan bijdragen in de circulaire economie en kringlooplandbouw. Door biomassa middels het Bokashi-proces te verwerken, ontstaat er een mooie voedingsbron voor onze bodems waar we zuinig op dienen te zijn!

Ontwerp zonder titel (99)
Wim Kok

Gebr. Kok

Sinds 1949 specialiseert Gebroeders Kok zich in het aanbieden van concrete oplossingen voor de agrarische markt. De baggingmachine is een mooie aanvulling die goed inspeelt op de huidige behoefte van de agrarische markt en groenverwerkers. Namelijk, meer rendement voor de boer door uitstekende conservering van alle producten en nieuwe mogelijkheden om groene afvalstromen op te slaan en op te waarderen tot een hoogwaardig eindproduct. Door de samenwerking met HABO en Van Vliet kunnen we deze innovatie scherp in de markt zetten, waardoor steeds meer organische stromen in de kringloopeconomie terecht komen.

Back To Top