Skip to content

Baggen is een flexibele, veelzijdige techniek voor opslag en verwerken van veevoeders (bijvoorbeeld: maïs, gras, pulp, etc.) en biomassa (bijvoorbeeld: GFT, Japanse Duizendknoop, bladeren, bermgras, slootvuil, groenafval uit de tuinbouw, etc.). Bij het inslurven van veevoeders en biomassa wordt ingezet op meer kwaliteit, meer rendement en meer milieuwinst.

Meer kwaliteit, meer rendement en meer milieuwinst!

bagging1
Kwaliteit

Een goed gefermenteerd product draagt bij aan een kwaliteitsvol product, wat betekent dat de voederwaarde beter bewaard is gebleven. De kwaliteit wordt gewaarborgd door meerdere manieren:

  • Doordat het product volledig wordt verpakt in een plastic slurf, blijven de perssappen (percolaatwater, sap uit maïs, pulp, etc.) in het product. Perssappen zijn hoog geconcentreerd en bevatten veel voedingswaarde.
  • Door de verpakking komt er geen zuurstof in het product, waardoor er geen rotting plaatsvindt. Het gevolg is dus dat het product zijn koolstofelementen behoudt omdat er geen CO2-uitstoot is.
Rendement

Het gevolg van goede kwaliteit is een hoger rendement. Goed gefermenteerde producten kunnen efficiënter benut worden. Voorbeelden in de praktijk zijn:

  • Gefermenteerde veevoeders met een hogere voedingswaarde kan ervoor zorgen dat er minder product door de dieren opgenomen hoeft te worden om dezelfde prestaties te behouden;
  • Gefermenteerd biomassa middels de Bokashi-methode zorgt voor een betere bodemverbeteraar door een hogere voedingswaarde en koolstof-verhouding ten opzichte van compost.
Milieuwinst

De Bagging Machine kan deel uit maken van de circulaire economie en kringlooplandbouw. Baggen heeft namelijk meerdere milieuwinsten:

  • Geen perssappen die vrijkomen en opgenomen worden door de bodem. Hierdoor blijft het water schoon!
  • Van een laagwaardig afvalproduct een hoogwaardige bodemverbeteraar maken door een andere wijze om te gaan met biomassa.
  • Minder CO2-uitstoot. Het product rot niet doordat er geen zuurstof bij het product in de slurf komt, hierdoor vindt er geen CO2-uitstoot plaats tijdens het fermenteerproces.
Back To Top